Doporučit známému

2,00 DIN 338 RN HSSCo8

Vrták s válcovou stopkou, standard, typ N z materiálu Hss Co8
100183