Služby

ernění - pasivace

Nabízíme možnost černění - pasivaci kovových součástí v páře.

Pasivace v páře

Během procesu pasivace dochází ke vzniku vrstvy oxidu Fe3O4 na povrchu pasivovaného dílu. Tato vrstva má tmavomodrou až černou barvu.
Při následné konzervaci se do mikropórů vzniklé vrstvy dostane konzervační olej, který se zde udrží a tím nedochází ke korozi.
Tloušťka vrstvy závisí od délky časové prodlevy polotovarů na pracovní teplotě při nasycování povrchu párou. 30 minut odpovídá zhruba 0,005 mm.
Pasivace se používá tam , kde chceme zabránit korozi povrchu.